Privalore, construccions amb zero emissions

Privalore, construccions amb zero emissions

Privalore es va convertir en la primera promotora nacional amb el certificat Clean CO2 a les seves obres l’any 2014.

La promotora immobiliària, conscienciada en preservar el medi ambient, calcula i compensa les emissions de CO2 generades durant el procés de la construcció i també té en compte el tipus de materials utilitzats en cadascun dels seus habitatges. Les tCO2e generades es neutralitzen contribuint amb projectes de reducció d’emissions de la cartera de Clean CO2.

Durant aquests dos últims anys (2017 i 2018) ha compensat 200 tones de CO2e derivades de les reformes de 14 habitatges. Això ha set possible amb la compra de crèdits de CO2 a diferents projectes com són: AY-YILDIZ Wind Power Project un projecte d’energia eòlica, Darica una planta hidroelèctrica els dos situats a Turquia i el BARBOSA un projecte de gestió forestal sostenible a Colòmbia. Els tres projectes aporten beneficis ambientals, però també es caracteritzen per tenir un fort comportament social a les comunitats on es desenvolupen.

Privalore, ha obtingut un certificat Clean CO2 individual per cada habitatge reformat, que acredita l’activtat neutre en emissions.