Conservation & reforestation of degraded areas in Barbosa

El projecte contribueix a la conservació de la biodiversitat i els recursos hídrics del Valle de Aburrá, Colombia, mitjançant la reforestació d’espècies arbòries natives i no natives del municipi de Barbosa, Antioquia.

El projecte efectua la reforestació de 82,65 hectàrees degradades per la pastura, amb les següents espècies: Pinus oocarpa, Guadua angustifolia, Eucalyptus grandis i Pinus maximinoi.

Es tracte d’un projecte que conserva la vegetació natural restant mitjançant l’establiment de 37 especies sota els processos de la regeneració natural assistida on també, les conques hidrogràfiques es protegeixen i mantenen un subministrament constant i net d’aigua.

Com a resultat, s’aconsegueix una disminució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle degut a una major absorció del CO2 gràcies a la conservació de la biomassa. Aquesta mitigació es troba amb 1.415 tCO2e a  l’any.

BENEFICIS

Ambientals

  • L’erosió del sòl es redueix.
  • Protegeix l’ús del sòl: la pastura excessiva de la terra es redueix.
  • Conserva la vegetació natural.
  • Es millora la qualitat de l’aigua i es conserva la micro conca.
  • Restauració de l’equilibri ecològic local.
  • Conservació de la biodiversitat: conservació de les especies més vulnerables que viuen a l’àrea del projecte.
  • Reducció de la desforestació, degut a una gestió forestal sostenible.

 

Socials

  • Creació de llocs de treball estables i ben remunerats per les comunitats locals
  • Millora de les condicions de vida de les comunitats locals , es garanteix el subministrament d’aigua dolça als habitants del poble de El Hatillo i les comunitats que l’envolten.
  • Els agricultors es poden beneficiar d’una millor qualitat del sòl.

 

Més informació: