Darica Hydro Power Plant Project

La planta hidroelèctrica Darica és construïda al riu Melet al districte de Mesudiye de la província d’Ordu a Turquia. L’objectiu de l’activitat del projecte és subministrar vora 99 MW d’electricitat renovable, gràcies a la força de l’aigua, al ràpid creixement del mercat turc de l’electricitat.

S’espera que el projecte generi uns 327.690 MWh anuals d’electricitat i redueixi unes 209.722 tones de CO2 a l’any. A més a més, contribueix amb beneficis ambientals i socials addicionals com l’increment de les oportunitats de treball a la zona, la millora de l’eficiència energètic, l’expansió dels serveis d’educació, salut i instal·lacions públiques.

 

BENEFICIS

Ambientals

  • Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle degut a la producció d’electricitat amb energia hidroelèctrica.
  • Millora de l’eficiència energètica de les àrees properes a les plantes d’energia hidroelèctrica.
  • Compliment de les normatives d’excavació, construcció i ruïnes, evitant impactes negatius importants al medi.
  • Control dels residus sòlids i de la conjtaminació del sòl que comporta el projecte.
  • Reducció de la contaminació de les Jaigües, a través d’un control acurat de la seva qualitat.
  • Reducció de la demanda de noves ceJntrals tèrmiques que utilitzen combustibles fòssils.

Socials

  • Augment de l’energia elèctrica disponible a la zona de recursos sostenibles comportant, una millora en la distribució elèctrica als habitatges i als serveis públics com la salut i l’educació.
  • Augment de les oportunitats de treball directes i indirectes, durant la fase de construcció i la operacional.
  • Assegura l’energia suficient i ajuda al desenvolupament social i econòmic.
  • Proporciona un accés més fàcil als petits pobles de la regió a través de camins recent construïts.

Més informació: