Itram Higiene una organització que reafirma el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic

Itram Higiene una organització que reafirma el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic

Un dels eixos principals de la política de Responsabilitat Social Corporativa d’ITRAM HIGIENE és el medi ambient i en concret la lluita contra el canvi climàtic. És per aquest motiu, que l’any 2019 Itram Higiene va assumir la responsabilitat de gestionar la seva petjada de carboni mitjançant el càlcul i compensació de les emissions de CO2 generades de la seva activitat i definint futures actuacions de reducció.

Per segon any consecutiu compensen les emissions generades per la seva activitat mitjançant la compra 19 crèdits de carboni del projecte Andra Pradesh. 4.2 MW renewable energy . Tracta d’un projecte d’energia eòlica a la Índia. L’activitat del projecte instal·la i opera turbines Suzlon per una capacitat instal·lada total de 4.2 MW. L’activitat del projecte contribueix a la reducció d’emissions amb efecte d’hivernacle mitjançant l’ús de recursos renovables (energia eòlica) per la generació d’energia que d’altre manera s’hauria generat a les centrals tèrmiques, utilitzant combustibles fòssils. L’energia generada és venuda a la xarxa nacional.

El projecte genera una mitjana anual de 8.462 MWh d’energia renovable, que  permet una reducció d’emissions de 8.152 tCO2e a l’any. A més, contribueix amb beneficis ambientals i socials addicionals com l’increment de les oportunitats de treball a la zona, la millora de l’eficiència energètica i del subministrament elèctric de la zona, ofereix cursos de sensibilització ambiental a les escoles de la regió, entre d’altres.

Com a garantia de l’acció realitzada ITRAM HIGIENE ha rebut el certificat Clean CO2 que l’acredita ITRAM HIGIENE com a organització neutre en carboni.