AY-YILDIZ Wind Power Project

El projecte consisteix  en la instal·lacijó de 5 aerogeneradors de 3 MW cadascun, al turó de Ayyildiz a prop del poble de Bandirma, a la província de Balikesir al nord oest de Turquia. L’objectiu del projecte és contribuir a l’economia nacional i proporcionar una part de la creixent demanda d’energia amb energia renovable eòlica.

L’activitat del projecte redueix les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, evitant la generació de diòxid de carboni degut a la producció d’electricitat a través de combustibles fòssils. El projecte genera una mitjana anual de 51,32 GWh d’energia renovable, que  permet una reducció d’emissions de 30,997 tCO2e a l’any.

 

BENEFICIS

Ambientals

  • Reducció de la contaminació ambiental degut a la reducció dels contaminants atmosfèrics locals.
  • Disminució de la dependència de combustibles fòssils importats com a font d’energia. Diversificació de la generació d’electricitat a través de l’ús de recursos locals.
  • L’ús del sòl, les activitats de pasturatge i agrícoles no es veuen afectats per l’activitat del projecte.
  • Millora de la qualitat de l’aire a la zona on es desenvolupa el projecte.
  • Disminució dels danys ecològics. El projecte evita l’establiment de qualsevol altra activitat com la mineria de pedra, per aquesta raó ajuda a protegir les pastures presents en el lloc on s’ubica el projecte.

Socials

  • Contribució a la dinamització de l’economia local i al benestar dels residents a la zona on es desenvolupa el projecte.
  • Contribució a l’augment de l’ocupació local durant la fase de construcció i operació del projecte. Unes 50 persones tindran un nou lloc de treball durant l’etapa de construcció, a més, al voltant d’unes 7 persones s’ocuparan de forma permanent del projecte durant el temps de vida útil de la planta.
  • Les comunitats locals podran seguir utilitzant els sòls per a la pastura. Si el projecte no s’hagués desenvolupat, les terres s’haurien utilitzat per a la mineria o per a fer-hi un abocador.

Més informació: