El programa Compartim un futur, un any més, és neutre en emissions

El programa Compartim un futur, un any més, és neutre en emissions

El Compartim un futur és un programa compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i un any més compensa les seves emissions de CO2. El programa calcula la petjada de carboni associada als desplaçaments dels grups i dels educadors, així com els materials fungibles utilitzats. Aquestes emissions les compensa mitjançant la compra de crèdits de carboni de la cartera de projectes de Clean CO2.

Aquesta última edició s’ha compensat amb el projecte Darica Hydro Power Plant, una planta hidroelèctrica situada al riu Melet al districte de Mesudiye de la província d’Ordu a Turquia. L’objectiu de l’activitat del projecte és subministrar vora 99 MW d’electricitat renovable, gràcies a la força de l’aigua, al ràpid creixement del mercat turc de l’electricitat. A més a més, contribueix amb beneficis ambientals i socials addicionals com l’increment de les oportunitats de treball a la zona, la millora de l’eficiència energètic, l’expansió dels serveis d’educació, salut i instal·lacions públiques.

Com a garantia de l’acció realitzada, el Programa Compartim un futur 2017-2018 ha obtingut el certificat Clean CO2 que acredita la seva neutralitat.