Osonament, compensa les seves emissions i es converteix en una entitat neutre en carboni

Osonament, compensa les seves emissions i es converteix en una entitat neutre en carboni

Osonament és una organització amb un fort compromís amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, i en aquest context, ha calculat la seva petjada de carboni des de l’any 2014 fins al 2019.

En aquest marc i amb l’objectiu de fer visible el seu compromís amb el canvi climàtic, Osonament fa un pas més i decideix convertir-se en una organització neutra en carboni gràcies a la compensació d’aquelles emissions de GEH que no pot reduir amb Clean CO2.

La compensació s’ha realitzat mitjançant la compra de 184 crèdits de carboni del projecte Cikel Brazilian Amazon REDD APD Project Management.

L’objectiu del projecte, és evitar les emissions de la desforestació planificada en una propietat a l’estat de Parà, Brasil. L’activitat principal a l’Amazones Brasilera és la cancel·lació de les activitats de desforestació planificades i la decisió de conservar l’àrea forestal i continuar les activitats limitades de maneig forestal a l’àrea sota la Certificació Forest Stewardship Council® (FSC®) amb practiques de baix impacte en el registre (SFMLIL). El projecte es troba situat al Complex Riu Capim (RCC), municipi de Paragominas, a l’estat de Parà, a l’Amazones oriental. L’àrea de el projecte cobreix 27.434,9 ha de bosc natiu. Gràcies a la conservació de la biomassa s’aconsegueix una major absorció de CO2 amb una disminució directa de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH).

Addicionalment, genera oportunitats de treball ben remunerades pels residents locals, ofereix educació en matèria de l’ús de tècniques agrícoles i millora les condicions de vida de les comunitats locals.

Com a garantia de l’acció realitzada, Osonament ha rebut el certificat Clean CO2 que acredita a Osonament com a organització neutre en carboni.