Compensació de les emissions de la publicació dels programes de la Mercè i dels Quaderns de Cultura

Compensació de les emissions de la publicació dels programes de la Mercè i dels Quaderns de Cultura

L'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), a través del Programa Ajuntament+Sostenible, ha compensat les 53,44 Tn de CO2 generades en la publicació dels programes de la Mercè 2015 (Programa general i graella "La Mercè dia a dia") i les 1,94 Tn derivades de la publicació dels Quaderns de Cultura 2015-2016, un total de 55, 38 Tn de CO2.