El programa Un Volt als Residus compensa les seves emissions per segon any consecutiu

El programa Un Volt als Residus compensa les seves emissions per segon any consecutiu

El programa Un Volt als Residus del Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme torna a compensar les emissions de CO2 generades amb Clean CO2.

S’ha calculat la petjada de carboni associada a les visites a la planta i els tallers dinamitzats per educadors al centre escolar. En el càlcul s’han tingut en compte les emissions vinculades al consum energètic de la sala d’actes de la planta i els desplaçaments d’educadors i el transport escolar.

La compensació de la petjada de carboni del programa Un Volt als Residus 2018-2019 s’ha efectuat mitjançant la compra de 8,57 crèdits de carboni d’un projecte d’energia eòlica ubicat a la Índia.

El projecte s’anomena Andra Pradesh Wind Power Project i genera una mitjana anual de 8.462 MWh d’energia renovable que és transportada a la xarxa nacional. Redueix la necessitat de generar energia utilitzant centrals tèrmiques basades en combustibles fòssils, d’aquesta manera es redueixen les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Addicionalment, el projecte ha generat oportunitats de treball per la gent local durant la fase de construcció i durant la seva fase d’operació.

Amb aquesta acció, el programa Un Volt als Residus 2018-2019 ha aconseguit el Certificat i Segell Clean CO2 Certified, acreditant la seva neutralitat.