El BRI Restaurant, ofereix una cuina innovadora i sostenible

El BRI Restaurant, ofereix una cuina innovadora i sostenible

El BRI Restaurant, situat a Palma (Mallorca), ofereix una cuina i un servei innovadors, seguint les noves tendències amb producte de proximitat i menjar de temporada. A banda d’això, conscienciat amb la problemàtica climàtica de la societat actual disposa d’una política activa de reducció d’emissions, que consta de vàries línies d’actuació: reducció del malbaratament alimentari, eficiència energètica, reducció del consum d’aigua, prevenció i reciclatge dels residus, càlcul, reducció i compensació de la petjada de carboni.

En línia amb la Llei del canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears aprovada aquest passat mes de febrer, on el principal objectiu és assolir unes Illes lliures de combustibles fòssils el 2050, BRI Restaurant ja compta amb una estratègia de canvi climàtic iniciada l’any 2010.

Aquest any, el restaurant ha calculat les emissions corporatives dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018. En el càlcul s’han inclòs tant les emissions directes derivades del consum de gas natural com les emissions indirectes derivades del consum d’energia elèctrica, de béns i serveis, dels residus generats i de la flota de vehicles pròpia de la plantilla.

Addicionalment, ha compensat les emissions que per la seva activitat no són possibles d’evitar, tancant un acord de col·laboració amb el projecte Andra Pradesh. Es tracta d’un projecte de generació d’energia eòlica ubicat a la Índia que compta amb la certificació de Verified Carbon Standard. El projecte treballa per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, redueix 8.152 tCO2e cada any, millora el servei de subministrament elèctric a la zona, millora la qualitat de l’aire i genera oportunitats de treball i activitat econòmica.

El certificat Clean CO2 que ha obtingut BRI Restaurant, acredita el compromís de l’organització amb la lluita contra el canvi climàtic.