Cellnex Telecom compensa les emissions directes de l’activitat de tot el grup

Cellnex Telecom compensa les emissions directes de l’activitat de tot el grup

Amb ferm compromís amb la sostenibilitat, Cellnex Telecom calcula de la petjada de carboni i compensa les emissions directes de gasos amb efecte d’hivernacle (abast 1) generades a Espanya des del 2015. Aquest any, fa un pas més i compensa les emissions de l’abast 1 generades per tot el grup (Espanya, Itàlia, França Països Baixos i UK) durant l’any 2019.

El càlcul i la compensació formen part del compromís amb la lluita contra el canvi climàtic de la pròpia entitat, juntament amb mesures de reducció d’emissions que apliquen dins l’organització.

La compensació de les emissions de GEH de l’any 2019 de Cellnex Telecom s’ha efectuat mitjançant la compra de2.815 crèdits de carboni d’un projecte de producció d’energia hidràulica a Xile de la cartera de Clean CO2

El projecte, s’anomena “Mariposas hidroelectic project”, i consisteix en la construcció i la operació d’una planta hidroelèctrica de 6.3MW. El Projecte utilitza les aigües de la primera secció del Canal Maule Norte, a la comuna de San Clemente, al país de Xile. El projecte genera electricitat de fonts renovables, amb recursos hidroelèctrics utilitzant aigua de rec. El desenvolupament del projecte no afecta als regants locals, ja que l’aigua utilitzada per generar electricitat es retorna al mateix sistema d’irrigació, per a que pugui ser utilitzat per al rec. El projecte genera una mitjana de 40 GWh d’electricitat renovable a l’any. Amb això aconsegueix unes reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) de 21.000 tCO2e anuals. Es tracta d’un projecte certificat sota l’estàndard Verified Carbon Standard (VCS).

Gràcies a aquest projecte es redueixen els danys causats per la mineria del carbó, es contribueix al desenvolupament econòmic i social de la regió a través de la creació d’oportunitats d’ocupació (250 llocs de treball durant la fase de construcció i 5 llocs de treball permanents), s’incrementa el valor del sòl on s’ubica el projecte i es millora del servei de subministrament elèctric.

Amb aquesta acció, Cellnex Telecom ha aconseguit el Certificat i Segell Clean CO2 Certified, com acreditació de l’acció realitzada.