L’esdeveniment Recuwaste 2018 es compromet i compensa la seva petjada de carboni

L’esdeveniment Recuwaste 2018 es compromet i compensa la seva petjada de carboni

Recuwaste 2018, anteriorment anomenat Recuwatt, el congrés de referència internacional sobre economia circular celebrat a Mataró, ha calculat i compensat les emissions de CO2e derivades de l’organització de l’esdeveniment i els desplaçaments dels ponents.

Aquest darrer any, el congrés ha incorporat experiències destacables de tot el món perquè els assistents puguin conèixer de primera mà projectes a nivell mundial, això sí, sense deixar de banda la innovació local. Com sempre, l’objectiu de l’esdeveniment, és parlar de valorització energètica en totes les seves formes ja que la normativa europea acabarà restringint l’ús indiscriminat de l’abocador com a sistema de tractament finalista dels residus.

En total, l’esdeveniment ha compensat la seva petjada de carboni de 50 tones de CO2e tancant un acord de col·laboració amb el projecte Andra Pradesh Wind Power, dedicat a la instal·lació de turbines eòliques a la India. L’activitat d’aquest projecte contribueix a la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle, associades a l’ús de combustibles fòssils, per la generació d’energia elèctrica creada a través d’energia eòlica. A la vegada, contribueix al desenvolupament econòmic i social de la regió i genera una millora de la qualitat de l’aire. Un dels beneficis socials del projecte és l’increment del valor del sòl on s’ubica el projecte, ja que la instal·lació de parcs eòlics requereix grans extensions de terra i això fa que augmenti el valor del sòl, que d’altra manera es mantindria a preus molt baixos degut a que les terres són molt poc productives. Gràcies al projecte, també s’han creat oportunitats de treball per gent local i no local. També se’n destaquen la millora del servei de subministrament elèctric i els cursos de sensibilització a les escoles de la regió sobre varis temes com la desforestació, l’ús de l’aigua i l’ús energètic.

Finalment, l’esdeveniment ha obtingut el certificat i segell Clean CO2 que acredita la seva neutralitat.