El Mobile World Congress Americas aposta perquè els seus assistents calculin i compensin l’impacte ambiental

El Mobile World Congress Americas aposta perquè els seus assistents calculin i compensin l’impacte ambiental

El Mobile World Congress Americas posa a la disposició de tots els seus assistents el webshop de Clean CO2 perquè puguin compensar les emissions produïdes a causa dels seus desplaçaments per assistir al congrés.

Per a poder compensar la petjada de carboni que cadascú produeix amb el desplaçament, el congrés envia als seus assistents un enllaç perquè puguin omplir els paràmetres bàsics de dades personals, transport utilitzat i destí des del qual provenen. Automàticament, es fa un càlcul de l’impacte ambiental produït per aquell desplaçament i els assistents poden compensar l’impacte a través d’uns projectes que afavoreixen la mitigació de l’impacte ambiental.

Com a garantía de la compensació realitzada, els assistents que han compensat el seu desplaçament a Mobile World Congress Americas han rebut el certificat CleanCO2 que acredita la seva neutralitat.