Andra Pradesh Wind Power Project

Andra Pradesh és un projecte d’energia eòlica a l’Índia. L’activitat del projecte instal·larà i operarà turbines Suzlon per una capacitat instal·lada total de 4.2 MW.

L’activitat del projecte contribueix a la reducció d’emissions amb efecte d’hivernacle mitjançant l’ús de recursos renovables (energia eòlica) per la generació d’energia que d’altre manera s’hauria generat a les centrals tèrmiques, utilitzant combustibles fòssils. L’energia generada és venuda a la xarxa nacional.

El projecte genera una mitjana anual de 8.462 MWh d’energia renovable, que  permet una reducció d’emissions de 8.152 tCO2e a l’any.

BENEFICIS

Ambientals

  • Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacles associades a l’ús de combustibles fòssils per la generació d’energia elèctrica. Es substitueix, específicament, l’ús de carbó utilitzat fins ara, per l’energia elèctrica.
  • Reducció al mínim dels impactes negatius associats a l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, a la vegada que contribueix al desenvolupament econòmic i social de la regió.
  • Millora de la qualitat de l’aire a la zona on es desenvolupa el projecte.

Socials

  • Incrementar el valor del sòl on s’ubica el projejcte. La instal·lació de parcs eòlics requereix grans extensions de terra, el que permet augmentar el valor del sòl, que d’altra manera es mantindria sempre a preus molt baixos, degut a que les terres són molt poc productives.
  • Creació d’oportunitats d’ocupació. El projecte està ubicat a l’Índia rural, on hi ha un nombre limitat d’oportunitats de treball per joves qualificats i educats. El projecte va crear moltes oportunitats de feina per locals i no locals durant la seva construcció i la fase d’operacions.
  • Millora del servei de subministrament elèctric perquè l’electricitat generada serveix a la xarxa regional oest, a través de la xarxa local. El servei ha millorat la freqüència i la disponibilitat de l’energia elèctrica (que acostumava a tallar-se regularment). Això ha ofert noves oportunitats per les industries i activitats econòmiques, i per e els consumidors locals els ha proporcionat un augment de l’ocupació laboral indirecte.
  • Cursos de sensibilització a les escoles de la regió. El desenvolupador del projecte dona classes de sensibilització sobre varis temes incloent la desforestació, l’ús de l’aigua i l’ús energètic.
Més informació: