El Iot Solutions World Congress 2018 implicat en la lluita contra el canvi climàtic

El Iot Solutions World Congress 2018 implicat en la lluita contra el canvi climàtic

IOT Solutions World Congress és l’esdeveniment líder mundial de solucions d’Internet of Things aplicades a indústria celebrat a Barcelona el passat mes d’octubre. En aquesta última edició el IOTSWC impulsa la sostenibilitat fins a calcular i compensar la seva petjada de carboni amb Clean CO2.

En el càlcul s’han inclòs les emissions generades pel consum energètic de les instal·lacions, el càtering servit, els materials lliurats als assistents, els materials comunicatius utilitzats i els desplaçaments i les pernoctacions dels ponents.

A continuació, s’ha establert un acord de col·laboració amb el projecte Andra Pradesh, que es tracta d’un projecte d’energia eòlica a l’Índia. L’activitat del projecte · la i opera turbines Suzlon per a una capacitat instal·lada total de 4,2 MW.

L’activitat del projecte contribueix a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant l’ús de recursos renovables (energia eòlica) per a la generació d’energia que d’altra manera s’hauria generat utilitzant plantes de barreja de xarxa, dominades per centrals tèrmiques basades en combustibles fòssils. L’energia generada és venuda a la xarxa nacional. Es genera una mitjana anual de 8.462 MWh d’energia renovable, que permet una reducció d’emissions de 8.152 tCO2i a l’any.

Com a garantia de l’acció realitzada, el IOT Solutions World Congress 2018 ha obtingut el segell i certificat Clean CO2 que acredita aquesta compensació.