Artur Baró compensa la seva petjada de carboni per quart any consecutiu

Artur Baró compensa la seva petjada de carboni per quart any consecutiu

Artur Baró és una empresa de serveis gràfics situada a l’Ametlla del Vallès. La seva activitat es basa en la gestió de la producció i servei dels productes impresos, en sistema offset o digital. Fidel amb el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic iniciada l’any 2013 ha calculat i compensat la petjada de carboni de la seva activitat del 2017, renovant el seu compromís amb Clean CO2.

Artur Baró ha calculat les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle per la seva activitat durant el 2017 i ha compensat les 4,86 tones de diòxid de carboni equivalent (tCO2e) generades, adquirint crèdits de carboni del projecte d’energia eòlica Andra Pradesh desenvolupat a la Índia.

El projecte Andra Pradesh instal·la  turbines Suzlon per una capacitat instal·lada total de 4.2 MW contribuint amb la reducció d’emssions amb efecte d’hivernacle mitjançant l’ús de recursos renovables (energia eòlica) per la generació d’energia que d’altre manera s’hauria generat a les centrals tèrmiques, utilitzant combustibles fòssils. El projecte genera una mitjana anual de 8.462 MWh d’energia renovable, que  permet una reducció d’emissions de 8.152 tCO2e a l’any. A més, el projecte augmenta les oportunitats de treball, i ajuda al desenvolupament social i econòmic de la zona on es desenvolupa.

Amb aquesta acció Artur Baró ha aconseguit el Certificat Clean CO2 com a garantia de la compensació d’emissions efectuada.