Twentic, tecnologia compromesa amb el medi ambient

Twentic, tecnologia compromesa amb el medi ambient

Twentic Tecnologies de la Informació i la Comunicació es va fundar el 2005 amb l’objectiu d’oferir tot tipus de servei d’assessorament tecnològic a les empreses. A més, es preocupa pel medi ambient, i per aquest motiu des de l’any 2013 du a terme una estratègia de gestió de carboni.

Clean CO2 ha calculat la petjada de carboni derivada de l’activitat de Twentic de l’any 2017. El resultat del càlcul de la petjada ha resultat de 1,73 tCO2e. Addicionalment, Twentic ha compensat les emissions que per la seva activitat no són possibles d’evitar. Això ha estat possible gràcies a la participació en un projecte d’energies renovables amb compromís social de la cartera de projectes de Clean CO2. Així, Twentic ha obtingut el certificat Clean CO2 acreditatiu de la seva neutralitat en emissions.

El projecte escollit per a la compensació d’emissions s’anomena Andra Pradesh, situat a la Índia i compta amb les certificacions dels estàndards internacionals Verified Carbon Standard. El projecte instal·la  turbines Suzlon per una capacitat instal·lada total de 4.2 MW contribuint amb la reducció d’emissions amb efecte d’hivernacle mitjançant l’ús de recursos renovables (energia eòlica) per la generació d’energia que d’altre manera s’hauria generat a les centrals tèrmiques, utilitzant combustibles fòssils. El projecte genera una mitjana anual de 8.462 MWh d’energia renovable, que  permet una reducció d’emissions de 8.152 tCO2e a l’any

Així, Twentic ha obtingut el certificat Clean CO2 acreditatiu de la seva neutralitat en emissions.