Fusteria Codony, un any més, neutre en emissions

Fusteria Codony, un any més, neutre en emissions

La Fusteria Codony des de l’any 2013 calcula i compensa les emissions generades per la seva activitat i un any més reafirma el seu compromís contra el canvi climàtic i compensa la petjada de carboni de l’any 2017 amb Clean CO2.

En el càlcul s’han tingut en compte les principals activitats dutes a terme per l’organització durant el 2017 com són els consums energètics de les instal·lacions i dels vehicles propis. Les emissions s’han compensat mitjançant la compra de 9 crèdits de carboni del projecte Andra Pradesh situat a la Índia. L’activitat del projecte instal·la  turbines Suzlon per una capacitat instal·lada total de 4.2 MW contribuint amb la reducció d’emissions amb efecte d’hivernacle mitjançant l’ús de recursos renovables (energia eòlica) per la generació d’energia que d’altre manera s’hauria generat a les centrals tèrmiques, utilitzant combustibles fòssils. El projecte genera una mitjana anual de 8.462 MWh d’energia renovable, que  permet una reducció d’emissions de 8.152 tCO2e a l’any

Com a garantia de la compensació d’emissions realitzada, la Fusteria Codony ha obtingut el certificat i el segell ‘Clean CO2 Certified’.