Andorra Sostenible compensa les emissions de 2018 amb Clean CO2

Andorra Sostenible compensa les emissions de 2018 amb Clean CO2

Andorra Sostenible, és un equipament del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra pensat com a punt d’informació i documentació sobre aspectes mediambientals per la ciutadania.

A més és un espai obert a la col·laboració amb totes les entitats i les persones que portin a terme iniciatives en l’àmbit de la sostenibilitat. Des de l’any 2014 la organització calcula i compensa la petjada de carboni de la seva activitat. Actualment acaba de calcular i compensar les emissions de 2018 a través de Clean CO2, la marca de Lavola per a la gestió del carboni.

El càlcul de la petjada de carboni s’ha basat en la normativa ISO 14064-1:2012 i el GHG Protocol, i ha inclòs les emissions generades pels consums de combustible dels vehicles, el consum d’energia elèctrica i el consum de paper i tòners de l’any 2018.

Les 1,31 tones de CO2e  generades per l’activitat del Centre l’any 2018, s’han compensat amb la compra de 2 crèdits de carboni del projecte de generació d’energia eòlica i compromís social Andra Pradesh, desenvolupat a la Índia i certificat per Verified Carbon Standard. El projecte instal·la  turbines Suzlon per una capacitat instal·lada total de 4.2 MW contribuint amb la reducció d’emssions amb efecte d’hivernacle mitjançant l’ús de recursos renovables (energia eòlica) per la generació d’energia que d’altre manera s’hauria generat a les centrals tèrmiques, utilitzant combustibles fòssils. El projecte genera una mitjana anual de 8.462 MWh d’energia renovable, que  permet una reducció d’emissions de 8.152 tCO2e a l’any

Amb aquesta acció, Andorra Sostenible ha aconseguit el Certificat i el Segell Clean CO2 Certified, que garanteixen la compensació d’emissions efectuada.