Copier Osona SL una organització neutre en emissions

Copier Osona SL una organització neutre en emissions

Copier Osona SL ha calculat i compensat les emissions generades per la seva activitat durant l’any 2017. Aquesta iniciativa dona continuïtat l’estratègia de gestió de carboni realitzada per l’empresa l’any 2011, en coherència amb el seu compromís ferm amb la sostenibilitat i l’entorn per fer front al canvi climàtic.

En el càlcul s’han tingut en compte les emissions associades a les principals activitats dutes a terme per l’organització durant el 2017 com són els consums energètics de les instal·lacions i dels vehicles propis.

Copier-Osona, SL ha neutralitzat les 21,86 tones de diòxid de carboni equivalent (tCO2e) generades per la seva activitat, participant en un projecte d’energies renovables i compromís social desenvolupat a la India. Es tracta del projecte Andra Pradesh que instal·la  turbines Suzlon per una capacitat instal·lada total de 4.2 MW contribuint amb la reducció d’emssions amb efecte d’hivernacle mitjançant l’ús de recursos renovables (energia eòlica) per la generació d’energia que d’altre manera s’hauria generat a les centrals tèrmiques, utilitzant combustibles fòssils. El projecte genera una mitjana anual de 8.462 MWh d’energia renovable, que  permet una reducció d’emissions de 8.152 tCO2e a l’any

Com a garantia de la compensació d’emissions realitzada, Copier Osona SL ha obtingut el certificat i el segell ‘Clean CO2 Certified’.