CaixaBank compensa el 100% de la seva petjada de carboni

CaixaBank compensa el 100% de la seva petjada de carboni

CaixaBank calcula anualment la seva petjada de carboni i des de 2013 compensa part de les emissions corporatives a través del servei Clean CO2 de Lavola. El càlcul i la compensació formen part del Projecte Carbon Neutral de la pròpia entitat i també contempla la reducció d’emissions i la compra d’energia renovable.

Aquest any, CaixaBank fa un pas més en el seu compromís pel medi ambient i compensa les emissions de CO2 derivades de tota la seva activitat, tant dels serveis centrals com de la xarxa d’oficines. D’aquesta manera s’amplia la compensació a les emissions indirectes de GEH que són conseqüència de l’organització, però no estan sota el seu control (com per exemple la compra de material, béns capital, el tractament dels residus generats o els desplaçaments corporatius i de la plantilla per anar de casa al lloc de treball).

La compensació del 100% de les emissions de GEH de CaixaBank de l’any 2017 s’ha efectuat mitjançant la compra de 34.753 crèdits de carboni d’un projecte de producció d’energia eòlica a  la Índia de la cartera de Clean CO2 i a través d’un projecte de reducció d’emissions propi de CaixaBank registrat al  “Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción” impulsat pel Ministeri per la Transició Ecològica (MITECO).

El projecte propi de CaixaBank consisteix en la restauració de terrenys cremats durant l’incendi forestal de juliol de 2016 mitjançant la plantació de 4.500 arbres d’espècies autòctones. L’actuació es realitza en una parcel·la d’11,1 hectàrees i es preveu una absorció de 812 tones de CO2 durant els 40 anys de permanència de la plantació.

Pel que fa al projecte de la cartera de Clean CO2, s’anomena “Grid Connected Wind Energy Project”, es troba ubicat a l’estat de Tamil Nadu i consisteix en la instal·lació de 30 generadors d’energia eòlica de 1,65 MW que produiran un total de 49,5 MW,  permetent el subministrament d’energia a la xarxa local de la regió sud de la Índia. El projecte implica la reducció de 108.219 tones de CO2e anuals associades a la substitució de la generació d’electricitat basada en combustibles fòssils alhora que permet una economia sostenible i un desenvolupament ambiental. Es tracta d’un projecte certificat sota l’estàndard VER (Verified Emissions Reduction).

Gràcies a aquest projecte es redueixen els danys causats per la mineria del carbó, es contribueix al desenvolupament econòmic i social de la regió a través de la creació d’oportunitats d’ocupació, s’incrementa el valor del sòl on s’ubica el projecte, es millora del servei de subministrament elèctric i, a més a més, millora de la qualitat de l’aire degut a la reducció d’emissions de diòxid de sofre.

Amb aquesta acció, CaixaBank ha aconseguit el Certificat i Segell Clean CO2 Certified, com acreditació de la neutralitat de les seves emissions de l’any 2017.