Grid Connected Wind Energy Project in Tamil Nadu

CLP Wind Farms (Theni – Projecte II) Private Limited ha desenvolupat parcs eòlics Theni – II amb una potència de 49,5 MW al districte de Theni, estat de Tamil Nadu, Índia. El projecte consisteix en la instal·lació de 30 Vestas que produeixen generadors de turbina eòlica de 1,65 MW (WTG).

L’electricitat renovable generada a partir del projecte s’està subministrant a la xarxa local: xarxa regional del sud de l’Índia. El projecte permet la reducció de 108.219 tones de CO2 anuals associades a la substitució de la generació d’electricitat basada en combustibles fòssils alhora que permet una economia sostenible i un desenvolupament ambiental.

 

 

BENEFICIS

Ambientals

  • Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacles associades a l’ús de combustibles fòssils per la generació d’energia elèctrica. Es substitueix, específicament, l’ús de carbó utilitzat fins ara, per l’energia elèctrica.
  • Redueix els danys causats per la mineria del carbó.
  • Reducció al mínim dels impactes negatius associats a l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, a la vegada que contribueix al desenvolupament econòmic i social de la regió.
  • Millora de la qualitat de l’aire a la zona on es desenvolupa el projecte, com a conseqüència de la reducció d’emissions de diòxid de sofre.

 

Socials

  • Incrementar el valor del sòl on s’ubica el projecte. La instal·lació de parcs eòlics requereix grans extensions de terra, el que permet augmentar el valor del sòl, que d’altra manera es mantindria sempre a preus molt baixos, degut a que les terres són molt poc productives.
  • Creació d’oportunitats d’ocupació. L’activitat del projecte requereix mà d’obra temporal i permanent (durant les fases de construcció, planificació i seguiment), qualificada i semiqualificada al parc eòlic.
  • Millora del servei de subministrament elèctric L’electricitat generada alimentarà a la xarxa regional del sud mitjançant la xarxa local, millorant així la freqüència de la xarxa i la disponibilitat de l’electricitat pels consumidors locals (vilatans i habitants suburbans) el que aportarà noves oportunitats per les industries i altres activitats econòmiques que es puguin instal·lar a l’àrea.
  • Desenvolupament d’infraestructura de recolzament. El projecte a portat a terme la construcció d’una xarxa de xarreteres a la ubicació del projecte que també proporciona un millor accés a la població.

 

Més informació: