Lavola compensa les emissions de carboni

2015-07-hidroelectrica-caruquia-485x278

Lavola ha calculat i compensat les emissions de CO2 generades per l’activitat de 2014 a través del servei de compensació de carboni Clean CO2, finançant un projecte d’energia hidroelèctrica desenvolupat a Colòmbia.

El càlcul de la petjada de carboni s’ha realitzat d’acord amb la normativa ISO 14064-1:2012 i el GHG Protocol, i inclou les emissions generades en els centres de treball de Manlleu, Barcelona, Madrid i Pamplona pels consums de gas natural, combustibles de la flota pròpia de vehicles, energia elèctrica, paper, tòners, aigua, generació de residus i desplaçaments corporatius. Les 160 tones de diòxid de carboni equivalent (tCO2e) generades s’han neutralitzat contribuint en el projecte d’energia hidroelèctrica Caruquia desenvolupat a Antioquia (Colòmbia) i que compta amb una destacada vessant social.
Aquesta acció ha permès a Lavola mantenir el seu compromís amb el Programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina Catalana de Canvi Climtic i registrar-se per primera vegada al Registro Huella de Carbono impulsat pel Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.