Compartim un futur, un programa compromès amb la lluita contra el canvi climàtic

logo AMB#35C2FF

El Compartim un futur és un programa neutre en emissions, ja que gairebé totes les emissions associades als desplaçaments dels grups i dels educadors, així com als materials fungibles utilitzats, es compensen per mitjà de la compra de crèdit de carboni gràcies a Clean CO2.

Enguany, el programa escollit per compensar aquestes emissions rep el nom de Conservation & reforestation of degraded areas in Barbosa. El projecte contribueix a la conservació de la biodiversitat i els recursos hídrics del Valle de Aburrá, Colòmbia, mitjançant la reforestació d’espècies arbòries natives i no natives del municipi de Barbosa. Amb aquest projecte es reforestaran 82,65 hectàrees de terreny que han sigut degradades per la pastura, alhora que es conservarà la vegetació autòctona restant establint-hi 37 espècies diferents mitjançant  processos de regeneració natural assistida. Alhora,  es protegeixen i mantenen les conques hidrogràfiques mantenint un subministrament constant d’aigua neta.

Degut a la conservació i augment de la biomassa, s’aconsegueix una major absorció del CO2 i, per tant, redueix la quantitat de gasos amb efecte d’hivernacle presents a l’atmosfera. Concretament, es mitiguen 1.415 t de CO2 equivalent l’any.