Caixabank, amb un ferm compromís amb el clima compensa les seves emissions amb Clean CO2

logocaixabankboCaixabank ha calculat i compensat les emissions de CO2 generades durant el 2015 donant continuïtat a l’estratègia de gestió de carboni realitzada per l’organització des de l’any 2009, en coherència amb el seu compromís amb la sostenibilitat i l’entorn per fer front al canvi climàtic

Les emissions de carboni de Caixabank s’han calculat segons la ISO14064-1:2012 i amb el GHG Protocol. Amb el càlcul s’han tingut en compte les principals activitats dutes a terme per l’organització durant el 2015.

Caixabank ha compensat 20.239 tones de CO2, corresponents als abastos 1 i 2, a través del servei de compensació de carboni Clean CO2 de Lavola. La compensació s’ha realitzat amb el finançament del  projecte ‘REDD+ Project in Brazil Nut Forests’ de reducció d’emissions al Perú.

Es tracta d’un projecte compromès a la protecció de 300 hectàrees de selva tropical de l’Amazònia al departament de Madre de Dios. A banda de reduir l’impacte ambiental, també compta un fort component social, ja que augmenta el desenvolupament econòmic de les concessions de nous a Brasil, tot construint una planta moderna processadora de nous a Brasil, millorant l’accés als mercats internacionals, i creant nous llocs de treball.

Com a garantia de la compensació d’emissions realitzada, Caixabank ha obtingut el certificat i el segell ‘Clean CO2 Certified’ amb codi QR, que permet accedir a una APP amb informació personalitzada de la compensació d’emissions de l’organització.

Lavola, a través de la seva marca de gestió i compensació de carboni Clean CO2, ha aportat l’expertesa en canvi climàtic per al càlcul i compensació d’emissions i ha assessorat a l’entitat en la tramitació de la documentació del (CDP), l’únic sistema global de comunicació ambiental corporativa on les puntuacions s’han publicat al Dow Jones.