El Restaurant Petra ha calculat i compensat la seva petjada de carboni corporativa del 2013 amb Clean CO2

El Restaurant Petra ha calculat i compensat la seva petjada de carboni corporativa del 2013 amb Clean CO2

El Petra és un restaurant de Barcelona situat al barri del Born. Acollidor i amb un estil molt propi, es preocupa també pel medi ambient i de fer un ús més raonable dels recursos naturals. Aquest any ha fet un pas endavant en la seva gestió ambiental, incorporant una estratègia de gestió del carboni en el Restaurant.