El Restaurant Petra ha calculat i compensat la seva petjada de carboni corporativa del 2013 amb Clean CO2

fot-petra-8_jpg240El Petra és un restaurant de Barcelona situat al barri del Born. Acollidor i amb un estil molt propi, es preocupa també pel medi ambient i de fer un ús més raonable dels recursos naturals. Aquest any ha fet un pas endavant en la seva gestió ambiental, incorporant una estratègia de gestió del carboni en el Restaurant.

Clean CO2 ha calculat la petjada de carboni derivada de l’activitat del Restaurant Petra durant l’any 2013, que ha resultat ser de 13,44 tCO2e. El càlcul de la petjada ha inclòs els consums directes de combustibles i els consums indirectes d’energia elèctrica. Addicionalment, El Petra ha compensat les emissions que per la seva activitat no són possibles d’evitar. Així ha estat possible gràcies a la participació en un projecte d’energies renovables amb compromís social de la cartera de projectes de Clean CO2.

El projecte escollit per a la compensació d’emissions s’anomena Cenol and Telha Forte Ceramics, està situat al Brasil i compta amb les certificacions dels estàndards internacionals Verified Carbon Standard i SOCIALCARBONA. El projecte involucra les empreses Cenol i Telha Forte, dues petites indústries de la ceràmica prototópica que produeixen materials estructurals com els maons. El combustible que s’utilitzava per a coure els materials ceràmics en l’escenari base era la fusta nativa del bioma amazònic, la qual, gràcies al desenvolupament del projecte, ha estat substituïda per residus agroforestals locals. El projecte no només té un impacte positiu per al medi ambient sinó també per a les comunitats locals que viuen en la zona on s’ha desenvolupat.

Amb aquesta iniciativa, el Petra ha obtingut el certificat Clean CO2 acreditatiu de la seva neutralitat en emissions, i també ha entrat a formar part del Cercle de Proveïdors neutres de Lavola.

Podeu conèixer més sobre el compromís ambiental del Restaurant Petra visitant la seva pàgina web: http://www.restaurantpetra.com/CA/el-petra/certificacions-i-mes/