Copier Osona, compromesa amb el medi ambient

copierL’empresa Copier es va fundar el 1995 amb el doble objectiu d’oferir tot tipus d’equipament per a l’oficina, i de donar un servei post-venda eficient. Copier Osona ven, assessora, posa a punt i arregla tota mena de maquinària d’oficina oferint un servei d’atenció personalitzat. A més, es preocupa pel medi ambient, i per aquest motiu des de l’any 2011 du a terme una estratègia de gestió de carboni.

Clean CO2 ha calculat la petjada de carboni derivada de l’activitat de Copier Osona de l’any 2013. S’han tingut en compte les emissions directes generades pel transport de la seva flota de vehicles, i també les emissions indirectes derivades del consum elèctric a les seves oficines. El resultat del càlcul de la petjada ha resultat de 24 tCO2e. Addicionalment, Copier Osona ha compensat les emissions que per la seva activitat no són possibles d’evitar. Això ha estat possible gràcies a la participació en un projecte d’energies renovables amb compromís social de la cartera de projectes de Clean CO2. Així, Copier Osona ha obtingut el certificat Clean CO2 acreditatiu de la seva neutralitat en emissions.

El projecte escollit per a la compensació d’emissions s’anomena Cenol and Telha Forte Ceramics, està situat al Brasil i compta amb les certificacions dels estàndards internacionals Verified Carbon Standard i SOCIALCARBONA. El projecte implica el canvi de combustible fòssil a biomassa forestal, gestionada de forma sostenible. El projecte no només té un impacte positiu per al medi ambient sinó també per a les comunitats locals que viuen en la zona on s’ha desenvolupat.

Aquesta estratègia de gestió de carboni, iniciada l’any 2011 i continuada fins a l’actualitat, no només inclou el càlcul i la compensació de la petjada de carboni, sinó també el manteniment de Copier Osona dins del Programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic i dins del Cercle de Proveïdors Neutres de Lavola.