La Font Blanca 2016 és la primera cursa d’esquí de muntanya neutre en emissions amb Clean CO2

2016-01_font_blanca-485x278La Font Blanca és un referent en la competició esportiva d’alt nivell i pels amants de la natura i l’aventura. En l’edició de 2016, celebrada del 16 al 17 de gener, també s’ha convertit en un referent en sostenibilitat ja que ha incorporat mesures per a reduir el seu impacte sobre el medi ambient.

La cursa ha calculat i compensat les emissions de CO2 generades pel consum d’energia i materials necessaris per a l’organització i celebració de la cursa amb la plataforma Clean CO2.  Les 5,7 tCO2e generades s’han neutralitzat contribuint en el projecte d’energies renovables Teobaldo, desenvolupat a Brasil i que compta amb un destacat compromís social. D’aquesta manera, la cursa ha aconseguit el Certificat i el Segell Clean CO2 Certified, que acredita la cursa com un esdeveniment neutre en emissions.

D’aquesta manera, la Font Blanca World Cup 2016 s’ha convertit en la primera cursa de la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya neutra en emissions de CO2.

El compromís de La Font Blanca va més enllà de la compensació i, amb la col·laboració del Centre Andorra Sostenible, ha elaborat una memòria ambiental que inclou bones pràctiques per reduir l’impacte ambiental de la cursa en relació a la gestió dels residus, el consum de paper, l’ús dels vehicles privats,  el soroll, etc.

Amb la implantació d’aquestes mesures s’ha aconseguit que la Font Blanca 2016 s’hagi organitzat i celebrat de forma sostenible i respectuosa amb l’entorn, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic.

Clean CO2 és la marca de gestió i compensació de carboni de l’àrea de serveis de canvi climàtic de Lavola que permet una reducció efectiva de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH).