El Centre Andorra Sostenible compensa les emissions de 2015 amb Clean CO2

casEl Centre Andorra Sostenible, és un equipament del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra pensat com a punt d’informació i documentació sobre aspectes mediambientals per la ciutadania.

A més és un espai obert a la col·laboració amb totes les entitats i les persones que portin a terme iniciatives en l’àmbit de la sostenibilitat. Des de l’any 2014 la organització calcula i compensa la petjada de carboni de la seva activitat. Acaba de calcular i compensar les emissions de 2015 a través de Clean CO2, la marca de Lavola per a la gestió del carboni.

El càlcul de la petjada de carboni s’ha basat en la normativa ISO 14064-1:2012 i el GHG Protocol, i ha inclòs les emissions generades pels consums de combustible dels vehicles, el consum d’energia elèctrica i el consum de paper i tòners de l’any 2015.

Les 1,3 tones de CO2e  generades per l’activitat del Centre l’any 2015, s’han compensat amb la compra de 2 crèdits de carboni del projecte d’energies renovables i compromís social Bandeira & Capelli Ceramics, desenvolupat al Brasil i certificat per Verified Carbon Standard  i Socialcarbon. El projecte l’impulsen dues petites indústries de ceràmica vermella i prototípica, que generen energia tèrmica sense estimular la desforestació, contribuint a la lluita contra la desforestació dels biomes del Bosc Atlàntic i la Catinga. Abans d e l’execució del projecte, s’utilitzava fusta nativa per a escalfar els forns ceràmics. Amb l’execució del projecte la fusta nativa s’ha substituït per biomassa renovable existent a la regió (bambú, serradures, canya de sucre i closca de coco).  El projecte contribueix al desenvolupament social a part de la protecció del medi ambient, generant nous llocs de treball i facilitant la inserció de les dones en el mercat laboral.

cas qrAmb aquesta acció, el Centre Andorra Sostenible ha aconseguit el Certificat i el Segell Clean CO2 Certified, que garanteixen la compensació d’emissions efectuada. La lectura del codi QR amb un telèfon mòbil o la introducció del número de registre del certificat a la pàgina web de Clean CO2 dirigeixen a aquesta APP divulgativa que conté fotografies i informació del projecte Bandeira & Capelli, un vídeo divulgatiu dels avantatges de la compensació d’emissions, etc.