Font Blanca is the first mountain ski race to become emission neutral with Clean CO2

2016-01_font_blanca-485x278Font Blanca is a leader in high-level sports competition and for lovers of nature and adventure. In the 2016 edition , held from 16 to 17 January , it has also become a leader in sustainability as it has incorporated measures to reduce its impact on the environment.

La cursa ha calculat i compensat les emissions de CO2 generades pel consum d’energia i materials necessaris per a l’organització i celebració de la cursa amb la plataforma Clean CO2.  Les 5,7 tCO2e generades s’han neutralitzat contribuint en el projecte d’energies renovables Teobaldo, desenvolupat a Brasil i que compta amb un destacat compromís social. D’aquesta manera, la cursa ha aconseguit el Certificat i el Segell Clean CO2 Certified, que acredita la cursa com un esdeveniment neutre en emissions.

D’aquesta manera, la Font Blanca World Cup 2016 s’ha convertit en la primera cursa de la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya neutra en emissions de CO2.

El compromís de La Font Blanca va més enllà de la compensació i, amb la col·laboració del Centre Andorra Sostenible, ha elaborat una memòria ambiental que inclou bones pràctiques per reduir l’impacte ambiental de la cursa en relació a la gestió dels residus, el consum de paper, l’ús dels vehicles privats,  el soroll, etc.

Amb la implantació d’aquestes mesures s’ha aconseguit que la Font Blanca 2016 s’hagi organitzat i celebrat de forma sostenible i respectuosa amb l’entorn, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic.

Clean CO2 és la marca de gestió i compensació de carboni de l’àrea de serveis de canvi climàtic de Lavola que permet una reducció efectiva de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH).