Esther Pujadas, Serveis d’Assessorament Lingüístic calcula i compensa la seva petjada de carboni

LogoethpDesprés d’haver calculat les seves emissions inventariades per a l’any 2016, Esther Pujadas, Serveis d’Assessorament Lingüístic les ha compensades i ha obtingut el segell i certificat Clean CO2.

Tal com va fer per a l’any 2014, Esther Pujadas ha tancat un acord de col·laboració amb el projecte Barbosa de gestió forestal sostenible a Colòmbia i ha neutralitzat la seva activitat durant el 2016.

A banda d’aportar beneficis ambientals per tal de reduir emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle, el projecte amb el qual ha invertit també aporta beneficis socials, com la creació de llocs de treball estables i la millora de les condicions de vida de les comunitats locals.