Esther Pujadas, Serveis d’Assessorament Lingüístic calculates and compensates its carbon footprint

LogoethpAfter having calculated the inventoried emissions for the year 2016, Esther Pujadas, Serveis d’Assessorament Lingüístic has compensated them and has obtained the Clean CO2 certificate.

Tal com va fer per a l’any 2014, Esther Pujadas ha tancat un acord de col·laboració amb el projecte Barbosa de gestió forestal sostenible a Colòmbia i ha neutralitzat la seva activitat durant el 2016.

A banda d’aportar beneficis ambientals per tal de reduir emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle, el projecte amb el qual ha invertit també aporta beneficis socials, com la creació de llocs de treball estables i la millora de les condicions de vida de les comunitats locals.