El Petra reafirma el seu compromís contra el canvi climàtic

petra_cleanco2-485x278El restaurant Petra del Born, va ser el primer restaurant de Barcelona neutre en emissions. Així doncs, mantenint activa la iniciativa impulsada al 2014, l’organització ha compensat les emissions generades per la seva activitat durant el 2016 amb Clean CO2.

Un any més el Petra ha calculat la petjada de carboni vinculada amb la seva activitat, s’han tingut en compte les emissions generades pel consum de gas natural i energia elèctrica. Fent un pas més, ha compensat les 16,53 tCO2e generades fent una contribució al projecte de gestió forestal desenvolupat a Colòmbia. El projecte contribueix a la conservació de la biodiversitat i els recursos hídrics del Valle de Aburrá on els accelerats nivells de desforestació van posar en perill l’existència dels boscos tropicals humits. El projecte, a part de reduir l’impacte ambiental també aporta beneficis socials, com, la creació de llocs de treball estables i ben remunerats, i una millora de les condicions de vida de les comunitats locals garantint el subministrament d’aigua dolça.

Finalment el restaurant Petra, ha obtingut el certificat i segell ‘Clean CO2 Certified’ que garanteix la compensació efectuada.