Primavera Sound, un festival comprometido con la lucha contra el cambio climático

primavera sound icona

Conscientes que la vida en una sociedad moderna provoca inevitablemente una importante huella ecológica, Primavera Sound ha cogido la determinación de evaluar su impacto ambiental y minimizarlo. Uno de los punto clave de las políticas ambientales de Primavera Sound, es el cálculo y compensación de sus emisiones de CO2, que desde el año 2011 son contabilizadas por parte de la organización a través de CleanCO2.

Com a mesura de compensació, del 100% de la petjada de diòxid de carboni generada durant l’edició de 2015 del festival, concretament 180 tones, s’ha tancat una col·laboració amb el projecte Ay-Yildiz de producció d’energia eòlica a Turquia. Un projecte que consisteix en la instal·lació de cinc aerogeneradors amb l’objectiu de generar energia renovable a partir d’un recurs natural com el vent i alhora contribuir a la millora de l’economia nacional. La iniciativa certificada per Gold Standard, a banda de reduir emissions de CO2, millora la qualitat de l’aire, dinamitza l’economia local, augmenta l’ocupació i té cura dels sòls de l’entorn.

Per altra banda, per il·luminar la pràctica totalitat dels escenaris s’utilitza il·luminació LED. Aquest tipus de bombetes no conté mercuri ni altres tòxics, són reciclables i tenen una vida útil molt superior a les bombetes incandescents. Tot això es tradueix en la reducció de l’ús de recursos energètics i de les emissions de CO2 a fi de contribuir a la millora de la qualitat de l’aire del planeta.

Finalment com a garantia de la compensació d’emissions realitzada durant l’edició del Primavera Sound ha obtingut el Certificat i el Segell de Clean CO2 amb codi QR que dirigeix a una aplicació divulgativa personalitzada amb informació i imatges del projecte d’energies renovables, un vídeo divulgatiu, informació del càlcul i compensació de la petjada.