CCIB calculated and offsetted the emissions generated by their 2015 activity with Clean CO2.

ccibbo1The initiative is a continuation of the carbon management strategy started by GL EVENTS CCIB, SL in 2011. The firm is well aware of the importance of their activity in the fight againts climate change.

En el càlcul de 2015, basat en la ISO14064-1:2012 i en el GHG Protocol, s’han tingut en compte les emissions generades pel consum de gasoil i energia elèctrica, les emissions dels desplaçaments, el consum d’aigua, paper, tòners, així com el tractament dels residus produïts.

A més, GL EVENTS CCIB, SL ha neutralitzat les 88 tones de diòxid de carboni equivalent (tCO2e) generades per la seva activitat, participant en un projecte d’energies renovables i compromís social  anomenat Ay-yldiz, que es desenvolupa a Turquia i que consisteix en la generació d’energia eòlica a partir de 5 aerogeneradors. El projecte, certificat per Gold Standard, a banda de reduir emissions de CO2, millora la qualitat de l’aire, dinamitza l’economia local, augmenta l’ocupació i té cura dels sòls de pastura de l’entorn.

Com a garantia de la compensació d’emissions realitzada, GL EVENTS CCIB, SL ha obtingut el certificat i el segell ‘Clean CO2 Certified’ amb codi QR, que permet accedir a aquesta APP amb informació personalitzada de la compensació d’emissions de l’organització.