Barcelona City Council, well aware of current issues arising from climate change, offers its departments, institutes and municipal enterprises to calculate and offset emissions from their activities through the ‘City Council + Sustainable’ program. This renovation will allow the city to keep offering CO2 neutral events thanks to ‘Clean CO2’ within the framework of the strategy for sustainability and carbon management.

A més, l’Ajuntament de Barcelona també ha adquirit 100 crèdits de carboni del GE Teobaldo Ceràmic Project (projecte de conservació de biomassa nativa al Brasil) per compensar les emissions dels esdeveniments organitzats. Aquest últim projecte és d’una alta qualitat al mercat voluntari de carboni, gràcies als estàndards, tecnologies i beneficis ambientals i socials que proporciona a la comunitat local on es desenvolupa.