CCIB ha calculat i compensat les emissions generades per la seva activitat durant l’any 2015 amb CleanCO2.

ccibbo1L’entitat és conscient de la importància que té la seva implicació en la lluita contra el canvi climàtic i, per això, continua amb l’estratègia de gestió del carboni iniciada l’any 2011.

En el càlcul de 2015, basat en la ISO14064-1:2012 i en el GHG Protocol, s’han tingut en compte les emissions generades pel consum de gasoil i energia elèctrica, les emissions dels desplaçaments, el consum d’aigua, paper, tòners, així com el tractament dels residus produïts.

A més, GL EVENTS CCIB, SL ha neutralitzat les 88 tones de diòxid de carboni equivalent (tCO2e) generades per la seva activitat, participant en un projecte d’energies renovables i compromís social  anomenat Ay-yldiz, que es desenvolupa a Turquia i que consisteix en la generació d’energia eòlica a partir de 5 aerogeneradors. El projecte, certificat per Gold Standard, a banda de reduir emissions de CO2, millora la qualitat de l’aire, dinamitza l’economia local, augmenta l’ocupació i té cura dels sòls de pastura de l’entorn.

Com a garantia de la compensació d’emissions realitzada, GL EVENTS CCIB, SL ha obtingut el certificat i el segell ‘Clean CO2 Certified’ amb codi QR, que permet accedir a aquesta APP amb informació personalitzada de la compensació d’emissions de l’organització.