Smart City Expo World Congress un event neutre en emissions

Smart City Expo World Congress està totalment compromès amb els objectius de crear ciutats eficients, sostenibles i econòmicament viables, i l’esdeveniment lidera amb exemple creant un esdeveniment neutre en emissions i oferint la possibilitat als seus assistents de poder compensar les seves emissions i unir-se al gran compromís ambiental de SCEWC.

SCEWC ha calculat les emissions generades durant l’organització de l’esdeveniment, emissions que provenen del consum d’energia, dels materials lliurats, dels materials comunicatius, del servei de càtering que oferia l’organització, i del desplaçament i les pernoctacions dels ponents que ha gestionat l’organització. Amb Clean CO2 ha tancat una col·laboració de l’SCEWC amb el projecte Andra Pradesh de producció d’energia eòlica a l’Índia. Aquesta iniciativa, certificada pel Verified Carbon Standard, redueix les emissions de CO2, millora la qualitat de l’aire, dinamitza l’economia local, augmenta l’ocupació i cuida l’entorn.

A tot això SCEWC ha volgut fer un pas més i donar la possibilitat que els seus visitants es poguessin unir a aquesta iniciativa de poder compensar les emissions de CO2 que comporten els seus desplaçaments fins a l’esdeveniment amb el Webshop de Clean CO2.

L’organització del SCEWC i tots aquells visitants que han compensat els seus desplaçaments, han obtingut el Certificat i Segell de Clean CO2 que acredita la seva neutralitat i el seu compromís amb la reducció de les emissions.