Bundled Wind Power

L’activitat del projecte consisteix en la generació d’electricitat a partir d’energies renovables, concretament energia eòlica.

Es tracta d’un projecte agrupat que consisteix en la posada en marxa i el manteniment de 17 aerogeneradors impulsat per sis promotors diferents del grup Friends Group Companies. Aquests aerogeneradors, generen una potencia total de 35, 7 MW.

Tota l’electricitat generada pel projecte es ven i es distribueix a la xarxa de subministrament elèctric de l’Índia.

BENEFICIS

Ambientals

  • Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a l’ús de combustibles fòssils per a la generació d’energia elèctrica. L’activitat del projecte utilitza l’energia eòlica per produir electricitat, que d’una altra manera s’obtindria a través de la connexió a la xarxa de les centrals elèctriques que utilitzen combustibles fòssils.
  • L’ús de l’energia eòlica, al ser un recurs renovable, contribueix a la conservació dels recursos. Així, el projecte causa un impacte positiu sobre el medi ambient.

Socials

  • Creació de llocs de treball per la comunitat local, com a proveïdors d’equips, contractistes i tècnics consultants.
  • Renovació d’algunes carreteres contribuint al desenvolupament de les infraestructures utilitzades per la població local.
  • Creació de noves oportunitats de negoci i reducció del flux migratori de la població degut a l’accés a una font estable d’electricitat i a la renovació de la connexió entre els diferents pobles de la regió.
  • Friends Group ha patrocinat una escola internacional per nois i noies entre 5 i 15 anys a l’Índia, i també una escola per nens amb discapacitats auditives i de la parla a Jodhpur, Rajasthan.
  • Friends Group també inverteix en salut i seguretat: Construcció d’un nou hospital a Rajasthan; i desplegament de dues camionetes d’extinció d’incendis per combatre els perills o desastres de l’estat.

Més informació: