Ansal Wind Project

País: Índia
Tipus de projecte: Eòlica
Certificació: Verified Carbon Standard

L’objectiu del projecte és la generació d’electricitat a partir d’energies renovables, i més concretament, l’energia eòlica. A conseqüència del projecte s’augmenta tant la capacitat de la xarxa de distribució com es desplaça una quantitat equivalent d’energia elèctrica provinent de combustibles fòssils. Per aprofitar l’energia del vent, Ansal API ha instal·lat 8 turbines de vent d’1,5 MW cada una, amb un total de 12 MW.

Més informació: Descarregar pdf