The Andorra Sustainable Centre offsets the 2015 emissions with Clean CO2

casThe Andorra Sustainable Centre, is an equipment of the Environment Department of the Government of Andorra that serves as an information point about environment and sustainable for citizens.

A més és un espai obert a la col·laboració amb totes les entitats i les persones que portin a terme iniciatives en l’àmbit de la sostenibilitat. Des de l’any 2014 la organització calcula i compensa la petjada de carboni de la seva activitat. Acaba de calcular i compensar les emissions de 2015 a través de Clean CO2, la marca de Lavola per a la gestió del carboni.

El càlcul de la petjada de carboni s’ha basat en la normativa ISO 14064-1:2012 i el GHG Protocol, i ha inclòs les emissions generades pels consums de combustible dels vehicles, el consum d’energia elèctrica i el consum de paper i tòners de l’any 2015.

Les 1,3 tones de CO2e  generades per l’activitat del Centre l’any 2015, s’han compensat amb la compra de 2 crèdits de carboni del projecte d’energies renovables i compromís social Bandeira & Capelli Ceramics, desenvolupat al Brasil i certificat per Verified Carbon Standard  i Socialcarbon. El projecte l’impulsen dues petites indústries de ceràmica vermella i prototípica, que generen energia tèrmica sense estimular la desforestació, contribuint a la lluita contra la desforestació dels biomes del Bosc Atlàntic i la Catinga. Abans d e l’execució del projecte, s’utilitzava fusta nativa per a escalfar els forns ceràmics. Amb l’execució del projecte la fusta nativa s’ha substituït per biomassa renovable existent a la regió (bambú, serradures, canya de sucre i closca de coco).  El projecte contribueix al desenvolupament social a part de la protecció del medi ambient, generant nous llocs de treball i facilitant la inserció de les dones en el mercat laboral.

cas qrAmb aquesta acció, el Centre Andorra Sostenible ha aconseguit el Certificat i el Segell Clean CO2 Certified, que garanteixen la compensació d’emissions efectuada. La lectura del codi QR amb un telèfon mòbil o la introducció del número de registre del certificat a la pàgina web de Clean CO2 dirigeixen a aquesta APP divulgativa que conté fotografies i informació del projecte Bandeira & Capelli, un vídeo divulgatiu dels avantatges de la compensació d’emissions, etc.