El Festival de Cap Roig aposta per la lluita contra el canvi climàtic

castillocaproigEl Festival de Cap Roig, organitzat per Fundació Bancària “la Caixa” és un referent cultural i turístic dels estius de la Costa Brava des de la seva primera edició, l’any 2001. En el marc del seu compromís amb la sostenibilitat, ha calculat i compensat les emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle produïdes durant l’edició del 2017 amb Clean CO2.

Concretament, ha establert un acord de col·laboració amb el projecte Barbosa de gestió forestal a Colòmbia on s’han compensat les 71,83 tones CO2e corresponents a l’organització de l’esdeveniment i els desplaçaments dels artistes convidats. El projecte Barbosa és un projecte de conservació i reforestació que contribueix a la conservació de la biodiversitat i els recursos hídrics del Valle de Aburrà, a Colòmbia. Comporta a la reforestació de 82,65 hectàrees degradades per la pastura alhora que es protegeixen les conques hidrogràfiques, mantenint un subministrament constant i net d’aigua. La iniciativa, certificada per Gold Standard, a banda de reduir emissions de CO2, millora les condicions de vida de les comunitats locals, augmenta l’ocupació i té cura dels sòls de l’entorn.

Com a garantia de l’acció realitzada, el Festival de Cap Roig 2017 ha obtingut el segell i certificat Clean CO2 que acredita aquesta compensació.