Cenol and Telha forte ceramics

País: Brasil
Tipus de projecte: Biomassa
Certificació: Verified Carbon Standard i SOCIALCARBON®

El projecte involucra les empreses Cenol i Telha Forte, dues petites indústries de la ceràmica prototípica que produeixen materials estructurals com els maons. El combustible que s’utilitzava per coure els materials ceràmics en l’escenari base era la fusta nativa del bioma amazònic, la qual, gràcies al desenvolupament del projecte, ha estat substituïda per residus agroforestals locals.

Més informació: Descarregar pdf