Argibem, São Sebastião i Vulcão, Ceramics Project

L’activitat del projecte involucra a les empreses de ceràmiques de Argibem, São Sebastião i Vulcão. Les tres són indústries petites i prototípiques de la ceràmica que produeixen peces estructurals com els maons.

Argibem ceràmiques produeix per a la comercialització dels estats de Rio de Janeiro i Minas Gerais, São Sebastião ceràmiques atén el mercat de Médio Paraíba (Vale do Aço) i Vulcão està focalitzada al mercat de Baixada Fluminense.

L’activitat d’aquest grup consisteix a utilitzar fusta de la repoblació forestal i de residus de fusta, que són biomassa renovable, per alimentar els forns en comptes d’utilitzar fonts de combustible no renovable com el petroli cru pesat. Aquest canvi ha sigut una pràctica pionera a la regió.

BENEFICIS

Ambientals

  • Reducció del consum d’energies no renovables, ajudant amb la plantació de reservoris boscosos de carboni i minimitzant l’impacte associat a la producció de ceràmica.
  • Execució d’un programa de reforestació per part de Vulcão Ceràmiques en col·laboració amb la State University of Rural Affairs de Rio de Janeiro, plantant 10.000 plançons d’eucaliptus per repoblar el bosc perdut de l’àrea del projecte.
  • Utilització de fusta d’àrees boscoses que han sigut reforestades i cultivades sosteniblement com a biomassa renovable directa per part de São Sebastião Ceràmiques, demostrant una actitud responsable cap a la comunitat.
  • Reutilització dels residus ceràmics del procés productiu per minimitzar encara més l’impacte associat a la ceràmica.

Socials

  • Totes les empreses ceràmiques d’aquest grup s’esforcen per donar les mateixes oportunitats a tots els membres de la societat, oferint llocs de treball a les dones i persones discapacitades en funcions administratives i en la línia de producció
  • São Sebastião treballa en col·laboració amb el “Grupo da Solidariedade”, una ONG local que dóna suport a gent amb el virus del SIDA mitjançant la donació de llet per ajudar a cuidar els infants.
  • Argibem ha comprat un camió cisterna especialitzat en gestió i tractament d’aigua per tal de donar suport a l’hospital local i aquelles escoles amb un accés complicat a l’aigua.

Més informació: