L’esdeveniment final del Projecte LIFE+ Aquaenvec serà neutre en emissions

aquaenvec

El proper 21 de maig es celebra l’esdeveniment final del Projecte LIFE+ Aquaenvec a la Torre Agbar de Barcelona. En l’esdeveniment es presentaran els resultats de casos d’estudi de l’anàlisi de cicle de vida i costos del cicle de l’aigua, es parlarà sobre l’ecoeficiència del cicle urbà de l’aigua i metodologies per integrar aspectes ambientals i econòmics. A més, es presentarà l’eina web desenvolupada per calcular l’ecoeficiència del cicle urbà de l’aigua.

Cetaqua (Centre Tecnològic de l’Aigua), com a entitat coordinadora de l’esdeveniment, s’ha compromès a actuar per combatre el canvi climàtic, calculant i compensant les emissions generades per l’organització i celebració de l’esdeveniment. En el càlcul de la petjada de carboni es tindran en compte les emissions generades pel consum energètic de les sales on es celebrarà l’esdeveniment, el servei de càtering, els materials lliurats als assistents així com els desplaçaments realitzats pels assistents a l’esdeveniment.

Un cop conegut l’impacte ambiental de la celebració de l’esdeveniment, es compensaran les emissions de gasos d’efecte hivernacle participant en un projecte de generació d’energia hidroelèctrica a Xile, que a més compta amb beneficis socials per a la comunitat local propera al projecte.