Tackling climate change is a bet for ATLL

destacat-estacio-llobregatATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya calculated and offsetted the emissions generated by their 2016 activity.

ATLL és una empresa compromesa amb el desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient i per això ha calculat la petjada de carboni que genera la seva activitat. Pel càlcul de l’any 2016, basat en la ISO14064-1:2012 i en el GHG Protocol, s’han tingut en compte les emissions generades pel consum d’electricitat, gasoil de calderes, consum de combustibles de la flota pròpia, recàrregues de gasos refrigerants, compra de béns i serveis, del transport i la distribució i de la generació pròpia de residus.

ATLL ha compensat les 1.240 tCO2e corresponents a les emissions de l’abast 1 i 2 amb el projecte Kepezkaya Hydroelectric Project desenvolupat a l’est de la regió mediterrània de Turquia, concretament a la província de Karaman. L’objectiu de l’activitat del projecte és subministrar electricitat renovable a partir de la força de l’aigua amb unes turbines instal·lades d’una capacitat total de 28 MW. Es calcula que el projecte generarà uns 107.587 MWh anuals d’electricitat equivalents a unes 61.443 tones de CO2 a l’any. A la vegada, també es contribueix amb beneficis ambientals i socials addicionals com és l’increment de les oportunitats de treball a la zona, la millora de l’eficiència energètica, l’expansió d’un projecte de reg als pobles més propers, la millora de carreteres, etc.

Com a garantia de la compensació d’emissions efectuada,  ATLL ha obtingut el certificat i segell Clean CO2. El segell incorpora el número de registre del certificat i  un codi QR, que permeten accedir a aquesta APP amb informació personalitzada de la compensació d’emissions de l’organització.