The Program ‘Getting to know our parks’ 2014-2015 is emission neutral

IMG_2720 copia

The provincial government of Barcelona (Diputació de Barcelona), in coherence with its commitment to sustainability, has calculated, reduced and offseted the emissions of the educative program ‘Getting to know our parks’ 2014-2015 with the support of the Clean CO2 brand, turning the program into emission neutral.

En concret, ha compensat les emissions associades als desplaçaments derivats del programa i la producció de materials a través de la inversió en el projecte “GE Teobaldo Ceramic Project”. Projecte certificat per l’estàndard internacional VCS, que compta a més amb el certificat SOCIALCARBON, fet que assegura que el projecte a banda de reduir emissions de gasos amb efecte d’hivernacle causants del canvi climàtic,  contribueix positivament en la  sostenibilitat social i ambiental. Ubicat al Brasil, el projecte té per objectiu alimentar el forns d’una empresa de fabricació de ceràmica amb fonts de biomassa renovable (fusta procedent de la repoblació forestal i de residus de fusta ), en substitució a combustibles no renovables.

coneguemEl Programa Coneguem els Nostres Parcs 2014-2015 ha aconseguit el Certificat i el Segell Clean CO2 Certified, que acrediten la compensació d’emissions efectuada. La lectura del codi QR amb un telèfon mòbil o la introducció del número de registre a la pàgina web de Clean CO2 dirigeixen a aquesta APP divulgativa amb informació detallada de la compensació d’emissions efectuada.