Client: FUSTERIA CODONY

Activitat: Emissions corporatives 2017

Quantitat compensada: 9,00 tCO2e

Número de certificat: EV000120190002

Certificat:

Projecte de compensació: Andra Pradesh. 4.2 MW renewable energy

Tipus d'estàndard: VCS

Més informació