Shimba Hills Cookstove Project

L’activitat del projecte consisteix en millorar els fogons de cuina utilitzats per la comunitat de Shimba Hills. El projecte distribueix de forma gratuïta 11.100 fogons de cuina a les famílies de la comunitat, i es realitza un seguiment per GPS dels fogons entregats per cada crèdit de carboni, que es pot visualitzar amb el Google Earth.

Amb la compra de 500 crèdits, es poden finançar 145 fogons que beneficien a 145 famílies, impactant positivament a 652 persones i 435 nens. S’estalvien 378 kg de fusta i es redueix en 101 persones els casos probables de contracció de malalties relacionades amb el fum. A més, el projecte dóna suport a projectes socials, com l’Escola de Secundària Muhaka.

BENEFICIS

Ambientals

  • Reducció de les emissions de CO2 gràcies a l’ús de fogons de cuina d’alta eficiència energètica.
  • Protecció de les zones forestals properes a la zona degut a una menor explotació del bosc per a obtenir llenya per a cuinar.
  • Reducció de l’erosió del sòl, de la pèrdua de nutrients així com del risc d’inundació.
  • Reducció de la contaminació de l’aire degut a una disminució de la quantitat de fum generada pels nous fogons.

Socials

  • Millora de la qualitat de vida de les dones de la comunitat, deixant-les-hi més temps per a realitzar altres activitats com la cura i l’escolarització dels nens, ja que es redueix la quantitat de llenya que han de recollir a diari així com el temps necessari per a cuinar.
  • Millora de la salut, reduint els casos de malalties relacionades amb la inhalació de fum.
  • Contribució a la dinamització de l’economia local degut a que els fogons de cuina es construeixen a Kenya.
  • Entrega d’una nova cuina i de nous fogons de cuina de gran mida per a l’Escola de Secundària Muhaka.
  • Reducció de la pobresa, ja que els fogons de llenya eficients redueixen la inversió econòmica anual en combustibles.

Més informació: